Price for the service (Cennik opłat)

Price for the services / Cennik opłat :


Legal information  -  £50 per hour (even if it lasts for 15 minutes only)


Informacja prawna - £50 za godzinę (nawet jeśli trwać to będzie tylko 15 minut) 


McKenzie Friend court support in person : £100 per hour + travel expenses (typically it will cost you around £250 for a day in court in total) 


Moje osobiste wsparcie Państwa w sądzie jako tak zwany McKenzie Friend : £100 za godzinę + moje koszty podróży (zazwyczaj kosztuje to około £250 za dzień spędzony w sądzie wliczając koszty dojazdu)


Written translation - depends on amount of words and pages and complex of the meaning  -  minimum of £10 per page.


Tłumaczenie pisemne - w zależności od ilości użytych słów w dokumencie i jego skomplikowania - minimum £10 za stronę.


Oral translation/interpretation  -  minimum £25 per hour plus travel expenses even if translation/interpretation will last only few minutes.


Tłumaczenie ustne - minimum £25 za godzinę plus koszty dojazdu nawet jeśli tłumaczenie będzie tylko trwało kilka minut.TRADUCTRIX LTD