Price for the service (Cennik opłat)


Price for the services / Cennik opłat :


I accept card, cash or bank transfer payments


Legal solution -  £50 per hour


Rozwiązanie prawne - £50 za godzinę


McKenzie Friend court support in person : £100 per hour + travel expenses


Moje osobiste wsparcie Państwa w sądzie jako tak zwany McKenzie Friend : £100 za godzinę + koszt podróży


Written translation - depends on amount of words and pages and complex of the meaning  -  minimum of £15 per page.


Tłumaczenie pisemne - w zależności od ilości użytych słów w dokumencie i jego skomplikowania - minimum £15 za stronę.


Oral translation / interpretation  -  minimum £25 and up to £50 (depends on complex of translation) per hour plus travel expenses even if translation/interpretation will last only few minutes.


Tłumaczenie ustne - minimum £25 do £50 (w zależności od skomplikowania tłumaczenia) za godzinę plus koszt dojazdu nawet jeśli tłumaczenie będzie trwało tylko kilka minut.